Generalát, Rím

Dôležité

 

2 % z dane

Kríž
Znamenie našej spásy a viery. Je jedinou našou múdrosťou. Predstavuje ľudstvo, ktoré je priťahované Kristom zo štyroch strán sveta, a tiež čnosti duše človeka: spodok kríža znamená vieru – ktorá má byť silná a hlboko zakorenená, zvislé rameno je nádej zameraná na nebo, šírka kríža naznačuje lásku, ktorá má zahŕňať aj nepriateľov, a dĺžka kríža vytrvalosť až do konca. Žltá farba znázorňuje majestátnosť a úctu.

Slnko - Kruh
Najstarším znakom slnka je kruh. Nemá začiatkok ani koniec, preto predstavuje symbol večnosti a jednoty. V logu je slnko centrálnym bodom, ktorý uvádza do jednoty tri postavy bežiace v ústrety krížu. Slnko je zdrojom svetla, tepla a života. Jeho lúče robia veci okolo nás viditeľnými. Je znázornené v oranžovej farbe, ktorá predstavuje oheň spôsobujúci premenu.

A Ω
„Ja som Alfa a Omega, Počiatok a Koniec...“ Zjv 21, 6. Ježiš Kristus je Pôvodca a Završiteľ našej viery. Biela farba je symbolom čistoty a nepoškvrnenosti.

Postavy
Tri postavy – sestry znázorňujú tri kontinenty, z akých pochádzajú naše sestry. Počet vyjadruje tiež spoločenstvo, uprostred ktorého Ježiš prisľúbil svoju prítomnosť. Postavy sú v pohybe, bežia, čo je symbol života, radosti a túžby objaviť novú skúsenosť s Ježišom Kristom. Rôznorodosť farieb vyjadruje pestrosť darov, charakterov, a kultúr z akých pochádzame. Toto všetko nie je prekážkou, ale naopak, svedectvom, že približujúc sa ku krížu, utvárame aj puto vzájomnej lásky a jednoty.

Celé logo je vyjadrené v pestrých farbách a dynamike, čo nás pozýva, nestáť na jednom mieste, neinštalovať sa na svoje istoty, predstavy, túžby... ale vytrvalo bežať v ústrety cieľu, s radostným srdcom a očami upretými na Ježiša Krista...

 
Pascha

Christos voskrese!
Voistinu voskrese!  

„Anjel pri hrobe povedal svätým ženám,
ktoré prišli s voňavkami:
Vonné masti patria zosnulým,
ale Kristus je nesmrteľný.   
Preto volajte: Pán vstal z mŕtvych
a daroval svetu veľké milosrdenstvo.“

Požehnané a milostiplné sviatky Paschy,
radosť, pokoj a pravý život
od Vzkrieseného Pána
Vám prajú a vyprosujú

sestry baziliánky

sv. Bazil Veľký

Ľudský život sa napĺňa prostredníctvom mnohých úmrtí." sv. Bazil Veľký

Novinky

12. 3. 2018: Výlet do Tatier – zážitky aj vo fotogalérii

14. 2. 2018: Deň zasvätených košickej eparchie – aj s fotogalériou

13. 2. 2018: Odpustová slávnosť troch svätiteľov – aj vo fotogalérii

13. 2. 2018: Duchovná obnova pred sviatkom sv. Bazila – aj s fotogalériou

5. 2. 2018: Doplnené informácie o koledníkoch Dobrej noviny a závere roka 2017 s mladými v Trebišove – aj s fotogalériami

 

Staršie