ErbVšetkým je známe videnie ohnivého stĺpa, ktoré mal sv. Efrém Sýrsky. Ikonografi, ktorí zobrazujú sv. otca nášho Bazila, s obľubou využívajú prvky spomenutého videnia.

Ohnivý stĺp siahajúci od zeme k nebu môže povzbudiť k duchovnému zanieteniu lásky. Láska a úplne zasvätenie sa Bohu a službe blížnym, to je „Oheň, ktorý nehovorí DOSŤ“ (Prís 30, 15). Takúto lásku mal náš sv. Bazil.
Nad ohnivým stĺpom je zobrazené slnko, na ktorom sú tri písmená IXC (Isus Christos Sóter) čiže Ježiš Kristus Spasiteľ. Kristus bol Slnkom Bazilovho života. Z toho Slnka náš sv. otec Bazil čerpal svetlo, teplo, život.
Nad menom Krista – IXC – v tom Slnku je malý krížik. Symbolizuje výzvu Kristovu: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma“ (Mt 16, 24).
Celý erb je ovenčený dvoma ratolesťami: dubovou a vavrínovou.
Dub – to je symbol sily, dlhého veku, vzdoru voči práchniveniu, hnitiu.

Vavrínová ratolesť – tie slúžili na vence pre víťazov, hrdinov, básnikov, askétov. Inými slovami: je to znak slávy, víťazstva.

Náš baziliánsky erb podivuhodne symbolizuje nášho veľkého svätého zakladateľa a patriarchu, rovnako nám však nám môže slúžiť ako hlboko obsažný znak – obraz pre našu duchovnú obnovu.

 
Pascha

Christos voskrese!
Voistinu voskrese!  

„Anjel pri hrobe povedal svätým ženám,
ktoré prišli s voňavkami:
Vonné masti patria zosnulým,
ale Kristus je nesmrteľný.   
Preto volajte: Pán vstal z mŕtvych
a daroval svetu veľké milosrdenstvo.“

Požehnané a milostiplné sviatky Paschy,
radosť, pokoj a pravý život
od Vzkrieseného Pána
Vám prajú a vyprosujú

sestry baziliánky

sv. Bazil Veľký

Ľudský život sa napĺňa prostredníctvom mnohých úmrtí." sv. Bazil Veľký

Novinky

12. 3. 2018: Výlet do Tatier – zážitky aj vo fotogalérii

14. 2. 2018: Deň zasvätených košickej eparchie – aj s fotogalériou

13. 2. 2018: Odpustová slávnosť troch svätiteľov – aj vo fotogalérii

13. 2. 2018: Duchovná obnova pred sviatkom sv. Bazila – aj s fotogalériou

5. 2. 2018: Doplnené informácie o koledníkoch Dobrej noviny a závere roka 2017 s mladými v Trebišove – aj s fotogalériami

 

Staršie