V Bratislave začali sestry svoju službu na vikariáte v roku 1998. Na západné Slovensko boli pozvané o. biskupom Mons. J. Hirkom. V roku 2005 bola však ich služba v Bratislave ukončená. Po krátkej pauze – v decembri 2008 – požiadal vladyka Mons. Peter Rusnák o znovuobnovenie činnosti sestier Viceprovincie v Bratislave, v bratislavskej eparchii. Služba sestier spočíva v modlitbe, administratívnej práci, starostlivosti o chrám a v iných potrebných službách.

Komunitu tvoria:
sr. Gorazda Jakubčáková OSBM
sr. Veronika Vislocká OSBM

 

 
Pascha

Christos voskrese!
Voistinu voskrese!  

„Anjel pri hrobe povedal svätým ženám,
ktoré prišli s voňavkami:
Vonné masti patria zosnulým,
ale Kristus je nesmrteľný.   
Preto volajte: Pán vstal z mŕtvych
a daroval svetu veľké milosrdenstvo.“

Požehnané a milostiplné sviatky Paschy,
radosť, pokoj a pravý život
od Vzkrieseného Pána
Vám prajú a vyprosujú

sestry baziliánky

sv. Bazil Veľký

Ľudský život sa napĺňa prostredníctvom mnohých úmrtí." sv. Bazil Veľký

Novinky

12. 3. 2018: Výlet do Tatier – zážitky aj vo fotogalérii

14. 2. 2018: Deň zasvätených košickej eparchie – aj s fotogalériou

13. 2. 2018: Odpustová slávnosť troch svätiteľov – aj vo fotogalérii

13. 2. 2018: Duchovná obnova pred sviatkom sv. Bazila – aj s fotogalériou

5. 2. 2018: Doplnené informácie o koledníkoch Dobrej noviny a závere roka 2017 s mladými v Trebišove – aj s fotogalériami

 

Staršie