Pôsobenie sestier baziliánok na území Sečoviec sa začína 19. septembra 1945, keď prišli do mesta prvé tri sestry. Ich misia spočívala v modlitbe a službe blížnym, predovšetkým v školách. Pôsobenie sestier bolo prerušené 29. augusta 1950 akciou R, počas ktorej boli sestry odvezené do sústreďovacieho kláštora v Kostolnej pri Trenčíne. Po páde totality sa sestry definitívne vrátili do Sečoviec v roku 1991 a obnovili svoju apoštolskú činnosť vo farnosti, v školách a v chráme.

8. mája 1994 sa sečovská komunita stala sídlom Delegatúry zasvätenej sv. Cyrilovi a Metodovi, pod ktorej správu patrili komunity v Trebišove, Levoči a Bratislave.

30. januára 2001 sa zmenil štatút delegatúry na Viceprovinciu sv. Cyrila a Metoda so stálym sídlom v Sečovciach. Viceprovinciálny dom je miestom spoločných stretnutí sestier a duchovných obnov.

Vedenie našej viceprovincie:

predstavená viceprovincie:
sr. Naukracia Zavacká OSBM

zástupkyňa:
sr. Helena Šimková OSBM

radkyne:
sr. Veronika Vislocká OSBM, 1. radkyňa
sr. Helena Šimková OSBM, 2. radkyňa
sr. Pavla Dutková OSBM, 3. radkyňa

Komunitu tvoria:

sr. Naukracia Zavacká OSBM
sr. Helena Šimková OSBM
sr. Bazilia Kužmíková OSBM
sr. Petra Nováková OSBM
sr. Cyrila Bočkayová OSBM
sr. Metoda Bočkayová OSBM
sr. Rozália Vansačová OSBM
sr. Ludmila Chmelařová OSBM
sr. Klára Vojtilová OSBM
sr. Jana Geletková OSBM 
Pascha

Christos voskrese!
Voistinu voskrese!  

„Anjel pri hrobe povedal svätým ženám,
ktoré prišli s voňavkami:
Vonné masti patria zosnulým,
ale Kristus je nesmrteľný.   
Preto volajte: Pán vstal z mŕtvych
a daroval svetu veľké milosrdenstvo.“

Požehnané a milostiplné sviatky Paschy,
radosť, pokoj a pravý život
od Vzkrieseného Pána
Vám prajú a vyprosujú

sestry baziliánky

sv. Bazil Veľký

Ľudský život sa napĺňa prostredníctvom mnohých úmrtí." sv. Bazil Veľký

Novinky

12. 3. 2018: Výlet do Tatier – zážitky aj vo fotogalérii

14. 2. 2018: Deň zasvätených košickej eparchie – aj s fotogalériou

13. 2. 2018: Odpustová slávnosť troch svätiteľov – aj vo fotogalérii

13. 2. 2018: Duchovná obnova pred sviatkom sv. Bazila – aj s fotogalériou

5. 2. 2018: Doplnené informácie o koledníkoch Dobrej noviny a závere roka 2017 s mladými v Trebišove – aj s fotogalériami

 

Staršie