Generalát, Rím

Dôležité

 

Generálna kapitula
Generálna kapitula vyjadruje kolegialitu na najvyššej úrovni Rádu. V čase zasadania je najvyššou zákonodárnou autoritou v Ráde a má plnú moc rozhodovať podľa predpisov cirkevného práva a Konštitúcií.
Riadnu generálnu kapitulu zvoláva generálna predstavená každých šesť rokov. (Konštitúcie b. 116, 117)


Provinciálna kapitula
Provinciálna kapitula je podstatným vyjadrením kolegiality. Vyzýva každú sestru priamo alebo nepriamo k účasti na rozhodovaní.
Keď zasadá, je najvyššou autoritou v provincii a má právo zostavovať štatúty, ktoré musia byť potvrdené generálnou predstavenou a jej radou.
Predstavená provincie zvoláva provinciálnu kapitulu každých päť rokov. (Konštitúcie b. 154, 155)

 

 
Zostúpenie Sv. Ducha

"Svätý Duch dvíha srdcia do výšav, slabých vedie za ruku a pokročilých zdokonaľuje. On osvecuje tých, ktorí sú očistení od všetkej špiny, a robí ich duchovnými." sv. Bazil Veľký

sv. Bazil Veľký

Ľudský život sa napĺňa prostredníctvom mnohých úmrtí." sv. Bazil Veľký

Novinky

3. 5. 2017: Púť sestier do mesta Máriapócs – aj s fotogalériou

3. 5. 2017: Týždeň modlitieb za duchovné povolania 2017 – aj s modlitbou na stiahnutie

4. 4. 2017: Aký je môj Boh – pôstne pookriatie pre dievčatá – aj s fotogalériou

21. 3. 2017: Duchovná obnova pre ženy Pánom milovaná – aj s fotogalériou

26. 2. 2017: Doplnená fotogaléria zo sánkovačky v Zamutove

6. 2. 2017: Stretnutie zasvätených v bratislavskej eparchii s vladykom Petrom – aj s fotogalériou

4. 2. 2017: Stretnutie zasvätených s vladykom Milanom – aj vo fotogalérii

3. 2. 2017: Odpustová slávnosť – sviatok Troch svätých svätiteľov (2017)  – aj vo fotogalérii

4. 1. 2017: Stretnutie našich sestier v deň sviatku nášho zakladateľa – aj vo fotogalérii

4. 1. 2017: Príprava žiakov na vianočnú burzu v našom kláštore – aj vo fotogalérii

3. 1. 2017: Mladí ikonopisci a koledovanie Dobrej noviny aj vo fotogalériách

21. 12. 2016: Ako ožil príbeh z Tammiru – aj s fotogalériou

7. 12. 2016: Poznáme nové vedenie našej viceprovincie – aj vo fotogalérii

30. 11. 2016: Predvečer otvorenia V. viceprovinciálnej kapituly

 

Staršie