Trebišovská komunita píše svoju históriu od novembra roku 1990, keď sa do mesta vrátili sestry z Čiech, kam boli násilne odvezené. Sestry sa venujú práci v školách a vo farnosti.

Komunitu tvoria: 

sr. Gabriela Hlinková OSBM
sr. Marta Bačová OSBM
sr. Alfonza Vrbiarova OSBM
sr. Pavla Dutková OSBM 
Veľký pôst

"Pretože sme sa nepostili, stratili sme raj. Postime sa teda, aby sme sa tam opäť mohli vrátiť! sv. Bazil Veľký

sv. Bazil Veľký

Ľudský život sa napĺňa prostredníctvom mnohých úmrtí." sv. Bazil Veľký

Novinky