Pôsobenie sestier baziliánok na území Sečoviec sa začína 19. septembra 1945, keď prišli do mesta prvé tri sestry. Ich misia spočívala v modlitbe a službe blížnym, predovšetkým v školách. Pôsobenie sestier bolo prerušené 29. augusta 1950 akciou R, počas ktorej boli sestry odvezené do sústreďovacieho kláštora v Kostolnej pri Trenčíne. Po páde totality sa sestry definitívne vrátili do Sečoviec v roku 1991 a obnovili svoju apoštolskú činnosť vo farnosti, v školách a v chráme.

8. mája 1994 sa sečovská komunita stala sídlom Delegatúry zasvätenej sv. Cyrilovi a Metodovi, pod ktorej správu patrili komunity v Trebišove, Levoči a Bratislave.

30. januára 2001 sa zmenil štatút delegatúry na Viceprovinciu sv. Cyrila a Metoda so stálym sídlom v Sečovciach. Viceprovinciálny dom je miestom spoločných stretnutí sestier a duchovných obnov.

Vedenie našej viceprovincie:

predstavená viceprovincie:
sr. Naukracia Zavacká OSBM

zástupkyňa:
sr. Helena Šimková OSBM

radkyne:
sr. Veronika Vislocká OSBM, 1. radkyňa
sr. Helena Šimková OSBM, 2. radkyňa
sr. Pavla Dutková OSBM, 3. radkyňa

Komunitu tvoria:

sr. Naukracia Zavacká OSBM
sr. Helena Šimková OSBM
sr. Bazilia Kužmíková OSBM
sr. Petra Nováková OSBM
sr. Cyrila Bočkayová OSBM
sr. Metoda Bočkayová OSBM
sr. Rozália Vansačová OSBM
sr. Ludmila Chmelařová OSBM
sr. Klára Vojtilová OSBM
sr. Jana Geletková OSBM 
Veľký pôst

"Pretože sme sa nepostili, stratili sme raj. Postime sa teda, aby sme sa tam opäť mohli vrátiť! sv. Bazil Veľký

sv. Bazil Veľký

Ľudský život sa napĺňa prostredníctvom mnohých úmrtí." sv. Bazil Veľký

Novinky